NATUURLEXICON


De Kleinvlekplatbek Trichopsomyia flavitarsis is een zweefvlieg met een lengte van 5 à 6 mm. Het vrouwtje heeft 2 kleine ronde gele vlekjes op het tweede rugplaatje. De diameter van deze vlekjes is kleiner dan hun onderlinge afstand.

Het is een zeldzame vlieg die van mei tot half september in één generatie vliegt in vochtige tot natte heidegebieden en bloemrijke, schrale graslanden. Men vindt deze zweefvlieg bij vennen, langs beken en langs de randen van vochtige bossen.

Deze zweefvlieg bezoekt de bloemen van onder meer Tormentil Potentilla erecta.

De larven zijn reeds gevonden in de gallen van de Russenbladvlo Livia juncorum op Zomprus Juncus articulatus.

Home


Kleinvlekplatbek

Trichopsomyia flavitarsis