NATUURLEXICON


Klein Waterhoen

Porzana parvaHet Klein Waterhoen Porzana parva is een kleine ralachtige. De vogel heeft een verborgen levenswijze. Deze vogel heeft groene poten met opvallend lange tenen, een korte snavel en een nogal lange, spitse staart die vaak omhoog wordt gehouden. De onderstaart is gebandeerd. De snavelbasis is rood.

De vogel heeft een opvallend luid, “kwekkende” roep, die hij meestal ’s nachts laat horen.

Deze vogel broedt in rietvelden met tamelijk diep water en een stabiele waterstand. Het nest wordt goed verborgen tussen de rietstengels gemaakt.

Het Klein Waterhoen broedt vooral in Oost-Europa en Rusland. De soort overwintert onder meer in Afrika en het Middellandse Zeegebied.

In Vlaanderen is het een zeldzame, onregelmatige doortrekker en een onregelmatige broedvogel.  

Home