NATUURLEXICON


Het Kleismaragdsteeltje Barbula unguiculata  is een mos dat meestal groeit op kleiige, verdichte, onbeschaduwde bodems langs paden, in akkers, weilanden en in tuinen en groeven.

Soms wordt het mos gevonden op vochtige rotsen.


Home


Kleismaragdsteeltje

Barbula unguiculata