NATUURLEXICON


Het Kleivedermos Fissidens taxifolius komt voor op vochtige, beschaduwde kleigrond in bossen, in schaduwrijke bermen en in greppels.

Het mos heeft min of meer eironde bladeren met een fijn gezaagde rand.


Home


Kleivedermos

Fissidens taxifolius