NATUURLEXICON


De Klerenluis Pediculus humanus corporis is een luis die parasiteert op mensen. Deze luis heeft een lengte van 3 tot 4,25 mm en bevindt zich aan het lichaam of in de kleren van de mens. Deze luis bracht vroeger de beruchte vlektyfus over.

De vlektyfus wordt veroorzaakt door de bacterie Rickettsia prowzekii. Er gebeurt overdracht van de tyfus door besmetting van de bijtplek met doodgedrukte individuen of uitwerpselen van Klerenluizen.  Tot het einde van de Tweede Wereldoorlog vielen er miljoenen doden tijdens oorlogen en onder vluchtelingen.

Door verbeterde hygiëne komt deze soort nog zelden voor.

Sedert kort is deze soort de laatste decennia aan het terugkeren, volgens sommigen via immigranten uit Oost-Europa, het Midden-Oosten en mensen die onder slechte hygiënische omstandigheden leven (2012).   

Home


Klerenluis

Pediculus humanus corporis