NATUURLEXICON


De Kleverige Aardtong Geoglossum glutinosum is een knotsvormige zakjeszwam. Het bovenste deel is glibberig klevend en glanzend zwart. Deze zwam wordt tot 6 cm hoog.

Hij groeit op graslanden op droog kalkarm of lemig zand en ook op graslanden op droog, voedselarm zand in de duinen. Hij komt ook voor in vochtige duinvalleien en in loofbossen op voedselrijke klei. Het is een saprotrofe soort.


Home


Kleverige Aardtong

Geoglossum glutinosum