NATUURLEXICON


De Kleverige Knolamaniet Amanita virosa is een plaatjeszwam die voorkomt in oude loof- en naaldbossen op een matig vochtige tot droge, tamelijk zure, voedselarme zand- of leembodem. Hij wordt 9 tot 12 cm hoog.

Hij heeft een witte gebochelde hoed. Er is een ring rond de geschubde steel. De knolvormige steel steekt in een witte beurs. Hij lijkt goed op de Weidechampignon Agaricus campestris, maar heeft witte plaatjes. Het is een mycorrhizavormende zwam bij loofbomen (Beuk, Eik).

Vermesting en verzuring vormen een bedreiging.

Home


Kleverige Knolamaniet

Amanita virosa