NATUURLEXICON


De Kleverige Ogentroost Parentucellia viscosa is een plant die bedekt is met klierhaartjes die een stevige substantie afscheiden. De soort is afkomstig uit het Middellandse Zeegebied. Ze komt zeer zeldzaam voor in het kustgebied in Vlaanderen.

Deze plant is een halfparasiet op grassoorten. De plant groeit op open, vochtige, kalkhoudende en humusarme zandgronden, vaak op plaatsen die vroeger zout waren, maar inmiddels zijn verzoet zoals bijvoorbeeld zandplaten in afgesloten zeearmen of opgespoten zandvlakten.

Home


Kleverige Ogentroost

Parentucellia viscosa