NATUURLEXICON


De Kleverige Poelslak Myxas glutinosa  is in Vlaanderen een zeldzame inheemse waterslak.

Deze soort heeft een erg fragiel, dun slakkenhuis met een oorvormige mondopening. De slak wordt tot 1,5 cm lang. Vaak wordt de mantel deels over het huisje getrokken bij het voortkruipen.

Het is een uiterst kritische soort die alleen kan leven in zeer schoon, helder, min of meer stilstaand water met een weelderige onderwatervegetatie (Krabbenscheer, Brede Waterpest, Fonteinkruid-soorten).

Vervuiling van het water door chemische bestrijdingsmiddelen en vermesting vormen een bedreiging voor deze slak.

   

Home


Kleverige Poelslak

Myxas glutinosa