NATUURLEXICON


De Kleverige Reigersbek Erodium lebelii komt voor in de duinen. Deze soort is gebonden aan kustduinen. Ze kan calcium opnemen uit schelpgruis en natrium uit druppeltjes zeewater die worden aangevoerd met de wind.

Door klierhaartjes is de plant zeer kleverig en hangt ze dikwijls vol zandkorrels. Mogelijks vormt dit enige bescherming. Door de klierhaartjes verspreidt ze een sterke geur. Ze bloeit van mei tot de eerste vorst met witte of roze bloemen, die meestal alleen staan. De bladeren zijn samengesteld. De vruchten zijn kluisvruchten. De penwortel dringt diep door in de zandgrond.   

Home


Kleverige Reigersbek

Erodium lebelii