NATUURLEXICON


Het Kleverig Koraalzwammetje Calocera viscosa is een mooi meervoudig vertakte en gevorkte, geelgekleurde koraalvormige trilzwam van 1 tot 8 cm hoog. Hij is inderdaad kleverig en felgeel gekleurd. Hij is zeer taai en gelatineus. Bij droogte verkleurt hij naar oranje.  

Hij komt algemeen voor op sterk vermolmde naaldhoutstronken en –stammen op droge, voedselarme grond.

Deze zwam behoort niet tot de echte koraalzwammen. Hij is wel verwant met Echt Judasoor Auricularia auricula-judae en Gele Trilzwam Tremella mesenterica.

Echte koraalzwammen kunnen niet buigen zonder te breken.


Home


Kleverig Koraalzwammetje

Calocera viscosa