NATUURLEXICON


Het Kleverig Kruiskruid Senecio viscosus groeit vooral op droge, niet te voedselrijke, stenige of grofzanderige bodem zoals op brandplekken en kapvlakten in bossen, op spoorterreinen, in duinen en in zandige wegbermen.

Deze soort bloeit van juni tot oktober met gele bloemen die in hoofdjes van lint- en buisbloemen staan.

De bladeren zijn veervormig ingesneden.


Home


Kleverig Kruiskruid

Senecio viscosus