NATUURLEXICON


De Klimopbremraap Orobanche hederae behoort tot een familie van wortelparasieten die met hun stengelvoet volledig op de wortels van een andere plant zijn vastgegroeid. De plant is zowel voor de suikers als voor de minerale voedingsstoffen afhankelijk van de gastheer. Het kiemplantje boort zich reeds meteen in deze wortel. De stengels zijn niet groen –ze bevatten geen bladgroen- en dragen schubben in plaats van bladeren. De zaden worden door de wind verspreid. De kiemplantjes kunnen zich alleen ontwikkelen als ze in aanraking komen met de wortels van een plant die als gastheer geschikt is.

De Klimopbremraap woekert op Klimop Hedera helix en komt soms spontaan in tuinen voor.

De plant komt vooral voor op beschaduwde, steenachtige plaatsen. Ze bloeit van juni tot augustus met witte of paarsachtige bloemen.

Deze plant komt bijna uitsluitend voor in stedelijke milieus (Leuven, Gent).

Home


Klimopbremraap

Orobanche hederae