NATUURLEXICON


De Klimopdwergzesoog Tapinesthis inermis is een spinnetje van amper 2 mm groot. Het diertje komt oorspronkelijk uit zuidelijker gelegen gebieden, maar werd vermoedelijk reeds honderden jaren geleden bij ons ingevoerd.

Waarschijnlijk wordt deze spin verspreid door met vogels mee te reizen.

De spin leeft in Klimop Hedera helix, die zich meestal op woningen bevindt of in de nabije omgeving daarvan.  

Home


Klimopdwergzesoog

Tapinesthis inermis