NATUURLEXICON


Het Klimopklokje Wahlenbergia hederacea groeit op natte, venige, voedselarme en zure terreinen zoals veenmoerassen, plagplekken en natte heiden. De soort groeit ook in vochtige bossen.

Deze plant heeft een draaddunne stengel die grotendeels op de grond ligt. De bloemen zijn lichtblauw, de bladeren vijfhoekig.

  

Home


Klimopklokje

Wahlenbergia hederacea