NATUURLEXICON


De Klimopwaterranonkel Ranunculus hederaceus is een zeldzame plant, die we vinden in heldere, zwak stromende zoete of zwak brakke wateren met een zandbodem; meestal aan beekoevers. Deze wateren zijn kalkarm en zuurstofrijk. Soms groeit deze plant ook in licht aangerijkte vennen.

Deze plant is vaak te vinden in beken, kwelsloten en sprengen, op die plaatsen waar ondiep grondwater als kwel tevoorschijn komt. Kenmerkend voor deze groeiplaatsen is een rode roestkleur van het water als gevolg van het in het opwellende grondwater opgeloste ijzer dat in de buitenlucht aan zuurstof wordt blootgesteld. Dergelijke kwelplaatsen komen vaak voor op de randen van stuwwallen, op hoge zandkoppen en in beekdalen.  

De plant bloeit van april tot september met witte, gesteelde, alleenstaande bloemen. De bladeren lijken op die van Klimop Hedera helix. De stengels zijn kruipend of ondergedoken.    

Op plaatsen waar de plant goed gedijt kunnen er dikke kussens van over elkaar groeiende bladeren ontstaan.

Deze plant profiteert waarschijnlijk van droge zomers. Als gevolg van de droogte vallen veel sloten droog en groeit er nauwelijks andere vegetatie in de sloten. De aanwezige zaden, die jarenlang kiemkrachtig blijven, kunnen dan na voldoende regenval massaal kiemen, terwijl er nog geen concurrentie is met andere planten.

Home


Klimopwaterranonkel

Ranunculus hederaceus