NATUURLEXICON


De Klokjesdikpoot Melitta haemorrhoidalis is een zeldzame solitaire bij die voorkomt in zonnige bosranden, droge schraallanden en kalkgraslanden. Deze bij wordt vooral talrijk aangetroffen in parken en (heem)tuinen in stedelijke gebieden, waar klokjes talrijk aanwezig zijn.

De bij vliegt van begin juni tot eind september. Deze bij meet 11 tot 13 mm.

Het vrouwtje heeft een donker voorkomen. De kop is bruin behaard. De borststukrug is overwegend zwart behaard. Er is nauwelijks een bandering op het achterlijf. De achterlijfspunt is oranje behaard.  

Het mannetje heeft enigszins zaagvormige antennes. Het achterlijf is nauwelijks gebandeerd. De oranje achterlijfspunt is vaak slecht zichtbaar.  

Deze bij vliegt alleen op klokjes, zoals Grasklokje Campanula rotundifolia, Ruig Klokje Campanula trachelium, Rapunzelklokje Campanula rapunculus  en Breed Klokje Campanula latifolia (oligolectisch).

Het mannetje overnacht in de bloemen van klokjes, maar kan hiervoor ook andere bloemen (Muskuskaasjeskruid, Wilde Cichorei) gebruiken.

Het nest wordt gegraven in de grond, tussen de begroeiing op kale of enigszins beschaduwde plaatsen op een vlakke of licht hellende bodem. De nestingang bevindt zich in het centrum van een kegelvormig heuveltje van uitgegraven grond. De nestgang is ongeveer 10 cm lang en bevat zijgangen die uitmonden in een broedcel.

De overwintering gebeurt waarschijnlijk als larve in winterrust in een cocon.  

Deze bij is waarschijnlijk een gastheer voor de Zwartsprietwespbij Nomada flavopicta (koekoeksbij).    

Home


Klokjesdikpoot

Melitta haemorrhoidalis