NATUURLEXICON


Het Klokspinnetje Praestigia duffeyi is een spin die alleen voorkomt in schorren.

Men vindt de soort vooral in vegetaties met Zoutmelde Atriplex portulacoides.   

Home


Klokspinnetje

Praestigia duffeyi