NATUURLEXICON


De Kluut  Recurvirostra avocetta  meet 43 cm. Hij heeft een zwarte vleugelstreep en een zwarte kap. De bovendelen zijn zwart en wit. De snavel is omhooggebogen. De poten zijn blauwgrijs.

Deze vogel zoekt naar voedsel in ondiepe wateren. Dit voedsel bestaat uit ongewervelde diertjes die hij uit het water of zacht slib zeeft. Paren vormen soms een eigenaardige kring waarbij het lijkt dat ze “dreigen” naar elkaar. De roep klinkt als een hoog “kliep kliep”, dat regelmatig wordt herhaald. Het is bij ons een broedvogel aan de kust, die in een klein aantal overwintert.

Deze vogel broedt in kolonies.

Als grondbroeder bouwt de Kluut een eenvoudig nest, maar bij overstromingsgevaar kan het nest wat verstevigd worden.

Van april tot juli legt het vrouwtje 4 eieren. Soms zijn er vervanglegsels voor deze die verloren zijn gegaan, zodat er soms nog in augustus jongen kunnen worden gezien. Beide ouders broeden en voederen de jongen.

De Kluut overwintert in Afrika en Zuid-Azië.

Deze vogel is zeer gevoelig voor habitatveranderingen. Het is een pioniersoort die begunstigd wordt door natuurinrichtingsmaatregelen aan de kust of in het binnenland.  


Home


Kluut

Recurvirostra avocetta