NATUURLEXICON


De Kluwenhoornbloem Cerastium glomeratum is een cultuurvolger, die zich nog steeds uitbreidt op open plekken in bermen, graslanden en dijken. Het is een pionier op vochtige, braakliggende grond en komt ook voor op plaatsen waar met chemische bestrijdingsmiddelen werd gespoten.

De witte bloemen staan aan het stengeleinde in bijschermen of kransen. De bloei valt in april en mei. De bladeren zijn ovaal en ongetand.

De naam hoornbloem verwijst naar de vorm van de doosvrucht, die hoornvormig gebogen is.


Home


Kluwenhoornbloem

Cerastium glomeratum