NATUURLEXICON


De Kluwenzuring Rumex conglomeratus groeit langs sloten, in uiterwaarden, graslanden en langs bospaden, op plaatsen met wisselende waterstanden, vaak op plaatsen die in de winter onder water staan, op een compacte voedselrijke grond.

Deze plant wordt tot 1 m hoog en bloeit van juni tot augustus met groene bloemen die in een bebladerde pluim staan. De bladeren zijn langwerpig. De stengel heeft een kronkelige groei. Op de stengel zijn er veel knopen waar te nemen.


Home


Kluwenzuring

Rumex conglomeratus