NATUURLEXICON


De Knautiawespbij Nomada armata komt van half mei tot eind augustus voor op kalkgraslanden en in bloemrijke bermen, ook in het stedelijk gebied op die zeldzame plaatsen waar de gastheerbij voorkomt.

Deze zeer zeldzame bij meet 10 tot 12 mm.

Het vrouwtje heeft kleine, gele zijvlekken op tergieten 2 tot 4. Er is een vagere oranje vlek op tergiet 5. Op de rug zijn er 2 rode vlekjes zichtbaar.

Het mannetje ziet eruit als het vrouwtje maar is slanker en heeft een wolliger borststuk. De antennes zijn oranje. Er zijn geen rode vlekjes zichtbaar op de rug.  

Deze bij vliegt vaak op Beemdkroon Knautia arvensis, maar ook wel op gele composieten.

De gastheer van deze parasitaire bij is zeer waarschijnlijk de Knautiabij Andrena hattorfiana. De Knautiawespbij wordt alleen waargenomen in gebieden waar zich een populatie van de Knautiabij bevindt. Dit zijn gebieden met flinke bestanden van Beemdkroon, want zowel de vrouwtjes als de mannetjes van de Knautiabij foerageren vrijwel alleen op deze plant.   

Home


Knautiawespbij

Nomada armata