NATUURLEXICON


Het Knikkend Tandzaad Bidens cernua groeit op voedselrijke standplaatsen aan waterkanten en in greppels. De knikkende bloemhoofdjes zijn geel en samengesteld uit veel kleine buisbloempjes en hebben soms ook brede lintbloemen. Ze staan apart op de stelen. Deze éénjarige plant wordt tot 100 cm hoog en bloeit van juli tot september.

De éénzadige vruchtjes zijn bezet met 3 tot 4 naaldjes aan de top. Ze blijven hierdoor goed kleven aan de vacht van dieren en worden op die manier verspreid. De vruchtjes verspreiden zich ook gemakkelijk via het water.

 

Home


Knikkend Tandzaad

Bidens cernua