NATUURLEXICON


Knobbelbollenzweefvlieg

Eumerus funeralis   


De Knobbelbollenzweefvlieg Eumerus funeralis is een kleine, zwarte zweefvlieg van 5 à 6 mm lang. De soort dankt haar naam aan de "knobbel", een klein uitsteekseltje onderaan de achterdijbasis. De knobbel is bij het mannetje duidelijker dan bij het vrouwtje. We kunnen deze vlieg zien van eind april tot eind september.

Deze zweefvlieg komt vooral voor in tuinen, daarnaast ook in parken, graslanden en langs bosranden. De soort bezoekt regelmatig bloemen. Het vrouwtje legt de eitjes aan de basis van een plant, soms op een afstand hiervan. De vliegen leven 2 tot 4 weken. De eitjes komen na 2 dagen uit.  

De larve ontwikkelt zich in nat en rottend weefsel in wortels en bollen van diverse planten, met een voorkeur voor narcissen, tulpen en hyacinten. In narcissen kunnen ze zeer talrijk zijn en dus flinke schade aanrichten. De verpopping gebeurt in de bol. De larven van de tweede generatie overwinteren in de bol en verpoppen pas na de winter.     

Home