NATUURLEXICON


Knobbellangsprietplatbek

Pipizella pennina


De Knobbellangsprietplatbek Pipizella pennina is een vrij brede bronskleurige zweefvlieg met een lengte van 6 tot 8 mm. Deze soort heeft overwegend zwartgekleurde schenen. Het mannetje heeft 2 knobbels op het vierde buikplaatje.

Het is een zeer zeldzame zweefvlieg die voorkomt op bloemrijke graslanden in de nabijheid van eiken-beukenbossen. De zweefvlieg bezoekt Tormentil Potentilla erecta en witte schermbloemen.   

Home