NATUURLEXICON


Knollathyrus

Lathyrus linifolius   


De Knollathyrus Lathyrus linifolius komt voor in kalkarme, lichte loofbossen en op grazige, onbemeste heidevelden, op een vochthoudende en meestal lemige grond.

De plant bloeit van april tot juni met paarsachtige vlinderbloemen. De bladeren zijn veervormig samengesteld. Elk blad bestaat uit 2 tot 4 paar blaadjes. De wortelstok heeft knollen die zo groot zijn als walnoten. Deze knollen bevatten reservevoedsel.

Vermesting, verzuring en het wegvallen van de hakhoutcultuur hebben de aantallen van deze plant doen terugvallen.  

Home