NATUURLEXICON


Knollenbladwesp

Athalia rosae   


De Knollenbladwesp Athalia rosae is een geelrode bladwesp met een zwart gevlekt borststuk. Deze soort heeft een lengte tot  8 mm en komt voor van mei tot oktober.

De wesp komt algemeen voor in tuinen, op akkerlanden en langs wegbermen. De larven zijn paarsig-groen-zwart en leven op Radijs Raphanus sativus, Zwarte Mosterd Brassica nigra, Koolzaad Brassica napus en andere kruisbloemigen.

De bronswesp Perilampus aeneus staat bekend als enige parasitaire wesp bij deze wesp.

Home