NATUURLEXICON


Knolrus

Juncus bulbosus   


De Knolrus Juncus bulbosus groeit op moerassige plaatsen in heide- en veenstreken, ook in duinvalleien, in een voedselarme en zure omgeving. Het is een soort die enigszins profiteert van de verzuring.

De stengels zijn vaak liggend en vormen wortels op de knopen. De bruine of groene grasbloemen bloeien van juni tot de eerste vorst. De bladeren zijn lijnvormig.


Home