NATUURLEXICON


Knolsteenbreek

Saxifraga granulata   


De Knolsteenbreek Saxifraga granulata is een plant van schrale, kalkarme graslanden op een zwak zure leemgrond.

De groeiplaatsen zijn zonnig tot licht beschaduwd en tamelijk vochtig tot tamelijk nat.

De schermvormige trossen met witte bloemen zijn in mei en juni te zien. Aan één enkele stengel kunnen tot 12 bloemen staan. De schaarse bladeren zijn handvormig ingesneden. De Knolsteenbreek heeft een knol- of niervormige wortel. In het bloeiseizoen kan de plant tot 60 cm hoog worden.

De plant kan zich door middel van broedknolletjes vermeerderen. Deze knolletjes worden gevormd in de oksel van verdorde rozetbladeren, dichtbij of vlak onder de grond.

De bloemen worden meestal bestoven door kleine vliegen of solitaire bijen.

Verdroging en vermesting vormen bedreigingen voor deze plant.


Home