NATUURLEXICON


Knoopkruid

Centaurea jacea   


Het Knoopkruid Centaurea jacea groeit op voedselrijke grond in graslanden, open plekken in bossen, wegbermen en op stenige plaatsen. Het is een vrij algemene plant. De hoofdjes zijn hard en knopachtig. De roodpaarse bloemen, die bloeien van juni tot oktober, worden omringd door zwartachtige schubben.

De buitenste buisbloempjes zijn groter dan de binnenste. Deze grotere bloemen zijn steriel en dienen om insecten te lokken. De onderste bladeren zijn langgesteeld. Deze plant wordt door vee gemeden.

Deze plant wordt als een belangrijke nectar-en stuifmeelbron druk bezocht door vlinders, hommels, Pluimvoetbijen Dasypoda hirtipes, Honingbijen Apis mellifera, behangersbijen, zandbijen, dikpootbijen en groefbijen.

De Zwartbronzen Houtmetselbij Osmia niveata en de Kauwende Metselbij Osmia leaiana worden vaak op deze plant aangetroffen.

Het is één van de waardplanten van de vlinders Veldparelmoervlinder Melitaea cinxia, Zuringuil Acronicta rumicis en Gewone Heispanner Ematurga atomaria.

Het is bovendien de waardplant van het Kanariepietje Agapeta zoegana (micronachtvlinder).


Home