NATUURLEXICON


Knopherik

Raphanus raphanistrum   


De Knopherik Raphanus raphanistrum is de stamvorm van onze gekweekte Radijs Raphanus sativus. Deze plant groeit op een droge, matig voedselrijke, enigszins zure, kalkrijke grond, vooral langs zandige akkers, in wegbermen, op omgewerkte grond.

Deze plant is oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse Zeegebied.

De plant draagt van april tot september gele, geelwitte of roodachtige bloemen. De bloemen hebben een donkere adering. De bladeren zijn langwerpig, stijf behaard en veervormig ingesneden. De vruchten zijn lijnvormige hauwen die tussen de (meestal) 8 zaadjes ingesnoerd zijn.  

Door intensieve landbouw is deze plant achteruitgegaan. Het is een pionierplant die snel wordt verdrongen door andere planten.

Alle cultuurplanten stammen af van wilde vormen. Roeien we die uit, dan verarmt niet alleen de wilde flora, ook de mogelijke kweekvormen verdwijnen dan.

Het is één van de waardplanten van de vlinders Groot Koolwitje Pieris brassicae,  Klein Koolwitje Pieris rapae en Klein Geaderd Witje Pieris napi.


Home