NATUURLEXICON


Knopig Doornzaad

Torilis nodosa   


Het Knopig Doornzaad Torilis nodosa is een plant van het kustgebied. We vinden de soort langs zeedijken en in grazige duinen. Op andere plaatsen kan ze aangevoerd zijn, maar zal ze niet lang standhouden.

De witte bloemen bloeien in meervoudige schermen van april tot augustus. De vruchtjes zijn gestekeld en blijven in de vacht hangen van dieren. Zonder beweiding wordt deze plant snel door andere planten verdrongen.

Home