NATUURLEXICON


Knopig Helmkruid

Scrophularia nodosa   


Het Knopig Helmkruid Scrophularia nodosa groeit op beschaduwde vochtige plaatsen, zoals in bossen, maar ook op meer ruderale plaatsen. De plant staat meestal alleen.

De bloemen zijn bruinrood gekleurd en bloeien van juni tot september. Ze kaatsen het UV-licht sterk terug en trekken hierdoor bestuivende insecten aan. Deze insecten worden ook nog aangetrokken door de sterke geur. Vooral wespen halen nectar onder uit de kroonbuis en bestuiven tegelijkertijd de bloemen.

Er treedt ook zelfbestuiving op. Aan elke stengel staan er meerdere bloemen. De stengel is ongevleugeld en vierkantig. De bladeren zijn ovaal. De plant bezit een knopige wortelstok en kan een hoogte van 1 m bereiken.

De larven van het Bosgitje Cheilosia variabilis (zweefvlieg) leven in de wortels van deze plant (en ook van Geoord Helmkruid Scrophularia auricularia).    

Home