NATUURLEXICON


Knoppen


Knoppen zijn plantendelen die in de lente verschijnen aan de stengels van planten. Het zijn in feite miniatuurstengeltjes met nog niet uitgegroeide kleine bladeren die elkaar bedekken. Deze miniatuurstengel is omgeven met schubben, die hem beschermen tegen uitdroging en koude.

Knoppen verschillen onderling naar samenstelling, vorm, kleur, onderlinge plaatsing en afmetingen.

We onderscheiden naar de plaats okselknoppen, die zich in de bladoksels bevinden en eindknoppen, die op het uiteinde van stengels staan.

Okselknoppen kunnen uitgroeien tot zijstengels. De lengtegroei van een stengel gebeurt door de uitgroei van de eindknop.

Naar de samenstelling onderscheiden we 3 soorten.

Bladknoppen kunnen uitlopen tot bebladerde stengels. Deze komen voor bij alle houtige gewassen.

Bloemknoppen lopen uit tot een bloem of een groep bloemen.

Gemengde knoppen lopen uit tot bebladerde stengels met bloemen.

Home