NATUURLEXICON


Knopsprietje

Myrmeleotettix maculatus   


Het Knopsprietje Myrmeleotettix maculatus is een veldsprinkhaan met een lengte tot 17 mm. Deze sprinkhaan komt van juni tot oktober voor op droge, vegetatiearme, zandige terreinen. Het is een pioniersoort die op kaalslagen als eerste sprinkhaansoort verschijnt (samen met de Bruine Sprinkhaan Chorthippus brunneus).

Deze sprinkhaan heeft in elk geval een voorkeur voor schaars begroeide plekken.

De uiteinden van de voelsprieten zijn bij het mannetje als een knotsje naar buiten gebogen. Bij het vrouwtje is deze verbreding minder duidelijk. Het mannetje is meestal bruin van kleur; het vrouwtje kan groen, geelbruin, rozeachtig, roodbruin of zelfs bont zijn gekleurd.

Home