NATUURLEXICON


Knotbomen


Knotbomen zijn bomen die op regelmatige basis worden geknot. Meestal gaat het om Wilg-soorten Salix species of Populier-soorten Populus species. Knotbomen maken vaak deel uit van houtkanten en hebben een grote ecologische waarde.  

Eenmaal de boom werd geknot moet het knotten worden herhaald. Wanneer een knotboom te laat wordt geknot, krijgt hij te dikke en te zware takken. Op termijn kunnen die takken door hun gewicht afbreken. Een deel van de knot kan hierdoor mee afgerukt worden of de stam van de boom kan open splijten. De boom kan hierdoor op korte termijn afsterven.

Het knotten gebeurt doorgaans om de 5 à 7 jaar en dit tussen november en maart.  

Home