NATUURLEXICON


Knotskevertje

Claviger longicornis   


Het Knotskevertje Claviger longicornis is een kevertje van amper 3 mm groot dat van april tot juni te vinden is in mierennesten. Het is geelbruin gekleurd en heeft een smalle kop en knotsvormige voelsprieten. Aan de zijkanten van het achterlijf heeft het gele haarborsteltjes.

Het is een zeer zeldzame soort, die behoort tot de mierenkortschildkevers. Het lokt mieren met een substantie die wordt afgescheiden via klieren in de haarborsteltjes. De substantie werkt op de mieren in als een soort roesmiddel. Deze mieren brengen bij gevaar niet alleen hun eigen larven in veiligheid, maar ook de kever.


Home