NATUURLEXICON


Knotsvoettrechterzwam

Clitocybe clavipes   


De Knotsvoettrechterzwam Clitocybe clavipes heeft een verdiepte of vlak trechtervormige, okerbruine hoed met een diameter tot 8 cm. De steel wordt tot 10 cm lang. De steelbasis is sterk knolvormig verdikt.

Deze plaatjeszwam komt voor tussen bladeren en naalden op matig voedselrijk zand of leem.


Home