NATUURLEXICON


Knotwilgslak

Clausilia dubia   


De Knotwilgslak Clausilia dubia is een weekdier dat behoort tot de familie van de Clausiliidae. Deze groep onderscheidt zich van de meeste andere slakken doordat de windingen van de top naar de mond tegen de klok in draaien.  

Deze slak kan zichzelf door middel van een klepje opsluiten in het slakkenhuis. Het klepje, dat beweegt door een soort veersysteem, houdt vijanden buiten en vocht binnen. Het slakkenhuis is slechts tot 12,5 mm hoog en 3 mm breed. Dit weekdier wordt verspreid door middel van water en ook door vogels, via het nestmateriaal dat ze verslepen.

De slak komt, meestal in groepjes, voor in vochtige gebieden, vooral in uiterwaarden en grienden, en dit op knotwilgen en knotpopulieren. Op deze bomen komt ze graag voor in of dicht bij de knot. Vooral oude bomen worden verkozen.

Ze verdraagt een langdurige overstroming van het leefgebied. Het voedsel bestaat uit korstmossen.

Bij droog weer kruipt het dier weg in spleten of onder boomschors. Ook bij vorst slaagt het dier erin te overleven,mits het zich goed kan verschuilen. We zullen deze slak nooit op de bodem aantreffen.

Zoals alle slakken is ook deze soort hermafrodiet. Zelfbevruchting is dus mogelijk.

De slak dient zelf als voedsel voor insectenlarven. De meeste larven doden de slak en eten ze op. Andere insecten leven als parasiet in de slak. Ze bijten een gaatje in het slakkenhuis; deponeren er een eitje in, waarna de larve de slak levend verslindt.


Home