NATUURLEXICON


De Koekoeksbloemspanner Perizoma affinitata is een nachtvlinder die voorkomt in open bossen, struwelen en wegbermen waar de waardplanten, namelijk Dagkoekoeksbloem Silene dioica of andere silenesoorten, voorkomen. De soort kan ook in tuinen worden gezien.

De vlinder vliegt in 2 generaties van mei tot eind augustus.


Koekoeksbloemspanner

Perizoma affinitata

Home