NATUURLEXICON


Koevinkje

Aphantopus hyperantus   


Het Koevinkje Aphantopus hyperantus is een aurelia met een spanwijdte tot 42 mm.

De bovenzijde van de vleugels is donkerbruin. Bij het vrouwtje zijn er oogvlekken, bij het mannetje niet. De onderzijde van de vleugels is lichter bruin met 5 geel omrande oogvlekken.

Deze vlinder heeft een voorkeur voor halfnatuurlijke graslanden, grens- en pioniervegetaties en bospaden met struwelen. Deze soort vliegt in één generatie per jaar van juni tot augustus.

De vlinder is vaak te zien op Boerenwormkruid Tanacetum vulgare, Gewoon Knoopkruid Centaurea jacea, Braam Rubus fruticosus, Gewone Rolklaver Lotus corniculatus, Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris en Wilde Liguster Ligustrum vulgare.

De vrouwtjes laten de eitjes vallen in de vegetatie.

De grijsbruine, kortbehaarde rupsen voeden zich ondermeer met de waardplanten Pijpenstrootje Molinia caerulea, Duinriet Calamagrostis epigejos, Veldbeemdgras Poa pratensis en Boszegge Carex sylvatica.

De rupsen eten ’s nachts. Ze overwinteren. De verpopping gebeurt in een ijl zijden spinsel aan de voet van de plant. Deze vlinder is vaak vliegend waar te nemen, ook bij slecht weer. Voor verplaatsingen in bossen worden bospaden gebruikt. De mannetjes gaan actief op zoek naar vrouwtjes.


Home