NATUURLEXICON


Kogelbies

Scirpus holoschoenus   


De Kogelbies Scirpus holoschoenus is een plantje, waarbij de aartjes in één of meer bolvormige hoofdjes staan.

 

Home