NATUURLEXICON


Kogelwerper

Sphaerobolus stellatus   


De Kogelwerper Sphaerobolus stellatus is een buikzwam met een gesloten kogelvormig vruchtlichaam met een wittige tot okergele kleur. Hij splijt open in gele slippen, waarna een bruinzwart bolletje van 1 mm groot zichtbaar wordt.

Dit bolletje schiet weg zodat de sporen verspreid worden. Deze zwam komt voor op vochtig, vermolmd loof- en naaldhout, soms op mest en plantenresten. Het is een saprofiet.

Deze zwam verdedigt zich tegen vraat door nematoden (aaltjes) door middel van steriele cellen met een olieachtige inhoud. Wanneer een aaltje zich aan de zwam wenst te goed te doen, komt de inhoud vrij en kleeft deze op de kop van de worm. Deze is daardoor niet meer in staat zich verder te voeden, waarna het dier de hongerdood sterft.

Home