NATUURLEXICON


Kommaschildluis

Lepidosaphes ulmi   


De Kommaschildluis Lepidosaphes ulmi is een schildluis met een lengte tot 4 mm. Het lichaam is bedekt met een bruin mosselvormig schild.

Deze schildluis is van juni tot september te vinden op verschillende bomen en struiken, vooral op fruitbomen.

De luis is door haar vorm en haar schutkleur goed gecamoufleerd wanneer ze zich op de boomschors ophoudt. Alleen het eerste stadium van de nimf beweegt zich voort met kleine pootjes. Na enige tijd zet ze zich vast met de zuigsnuit waarna er zich een schild vormt. De vrouwtjes vervellen nog 3 keer waarbij het schild telkens groter wordt. Het schild is opgebouwd uit kliervocht, uitwerpselen en vervellingshuidjes.

De mannetjes zijn zeer klein en komen slechts in een aantal populaties voor.

Home