NATUURLEXICON


Kompaskwal

Chrysaora hysoscella   


De Kompaskwal Chrysaora hysoscella is een kwal met een diameter van 30 cm. Vanuit het midden van de klok lopen straalsgewijs 32 donkerbruine lobben en een franje van 24 fijne tentakels. De soort dankt haar naam aan de kompasvormige tekening op het scherm. In het midden hangen de 4 gekroesde mondtentakels omlaag.

Deze kwal bewaart de larven in zich tot de eerste levensstadia zijn doorlopen.

Het is een doorzichtige, geelachtige kwal, die minder algemeen voorkomt dan de Oorkwal Aurelia aurita.

Sommige vissen, zoals de Horsmakreel Trachurus trachurus, zijn immuun voor de steken. Ze gebruiken de kwal soms als schuilplaats gedurende de eerste periode van hun leven.

Deze soort spoelt regelmatig aan op het strand.

Deze kwal levert aan de kust de meest vervelende kwallenbeten. Ze zijn niet levensbedreigend, maar men kan er behoorlijke striemen aan overhouden. Het besprenkelen van de aangetaste delen op de huid met azijn of zoet water, werkt bij beten van deze kwal niet. Enkel het begieten van de huid met zeewater biedt bij deze soort verlichting.   

Home