NATUURLEXICON


Kompassla

Lactuca serriola   


De Kompassla Lactuca serriola is een plant die behoort tot de composietenfamilie. De plant groeit op ruigten, spoor- en haventerreinen, holle wegen, omgewerkte gronden, akkerranden, wegbermen en bosranden op een voedselrijke grond. Deze plant komt meer en meer in stedelijk gebied voor, nabij woningen en dicht bij muren. Soms groeit de soort op muren. Het is een adventiefsoort.

Het is een zeldzame soort die 50 tot 120 cm hoog wordt.

Deze plant bloeit van juli tot de eerste vorst met gele bloemen die in pluimvormige hoofdjes staan. De bladeren zijn blauwgroen. De onderste zijn bochtig veerspletig, de bovenste zijn niet ingesneden. De bladeren draaien zich ter bescherming tegen felle zonnestralen. De bladeren omvatten als een pijl de stengel. Op hun middennerf bevinden zich lange stekels en ook op zijkanten zitten stekelige tanden. Sommige bladeren zitten niet recht op de stengel, maar zijn in een rechte hoek gedraaid.

De soort bezit een penwortel.

Deze plant breidt zich uit in stedelijke secundaire biotopen.

Home