NATUURLEXICON


Koninginnekruid

Eupatorium cannabinum   


Het Koninginnekruid Eupatorium cannabinum, ook Leverkruid genoemd, komt voor op vochtige plaatsen, meestal langs oevers tussen riet en biezen, ook op kapvlakten in vochtige tot natte loofbossen en in kalkrijke duinvalleien.

Deze plant bloeit van juli tot september met een schermvormige bloeiwijze van 4 tot 6 opvallend roze bloemen. De bladeren zijn handvormig in 3 tot 5 slippen verdeeld. De vijfkantige vruchtjes hebben veel vruchtpluis en zweven over een grote afstand weg. De plant bezit een wortelstok. De vruchten zijn dopvruchten. De plant kan een hoogte van 150 cm bereiken.

Het is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en Honingbijen Apis mellifera.

Vooral hommels en dagvlinders zijn op deze plant te vinden. In augustus wordt de plant druk bezocht door mannetjes en vrouwtjes van de Grote Bloedbij Sphecodes albilabris.

Het is, naast de Grote Klit Arctium lappa, de voedselplant van de larven van het Nazomergitje Cheilosia impressa (zweefvlieg).   


Home