NATUURLEXICON


Koningskaars

Verbascum thapsus   


De Koningskaars Verbascum thapsus is een plant van droge, kalkhoudende en zonnige plaatsen. We kunnen deze plant aantreffen in de duinen, in wegbermen, langs spoordijken, op grasvelden, op stortplaatsen en in bosranden.  

De plant heeft een hoog opgroeiende stengel en wordt in het tweede jaar tot 200 cm hoog.

Het is een tweejarige plant die in het eerste jaar een rozet vormt van grote bladeren en in het tweede een lange, dicht bebladerde bloeistengel met van juli tot oktober een aarvormige, langgerekte bloeiwijze die is opgebouwd uit dicht tegen elkaar staande gele bijschermen die uit de oksels komen van steeds kleiner worden steunbladen. De bovenste meeldraden zijn wit gekleurd.

Deze plant levert geschikte nestplaatsen voor bijen en wespen wanneer ze in de winter kan blijven staan. De plant heeft namelijk verhoutende stengels.

De bloemen worden graag bezocht door bijen voor het stuifmeel.  

Home