NATUURLEXICON


Koningsvaren

Osmunda regalis   


De Koningsvaren Osmunda regalis groeit langs greppels in bossen, in veenmoerassen, op veenachtige gronden en op schaduwrijke plaatsen. In de herfst groeien aan deze varen vruchtbare (fertiele) pluimen van bloemachtige blaadjes met sporendoosjes.

Deze varen kan tot 2 m hoog worden. De brede, groene buitenste bladeren zijn steriel en dragen geen sporendoosjes. De kleine blaadjes zijn stomp en lichtgroen gekleurd.

Het is een zeldzame soort, maar lokaal kan deze varen wel talrijk voorkomen, als de groeiomstandigheden optimaal zijn.

Home