NATUURLEXICON


Koolwants

Eurydema oleracea   


De Koolwants Eurydema oleracea, ook Koolschildwants genoemd, is een wants met een lengte tot 7,5 mm.

We vinden deze soort van augustus tot juni op graslanden en langs bosranden. Deze schildwants is geel-zwart gekleurd met een groene glans en een witte of rode tekening. Ook de nimfen zijn fraai gekleurd.

Deze soort zuigt op kruisbloemigen maar voedt zich ook met andere insecten.

Soms kan de wants schade berokkenen op Kool Brassica oleracea. De imago overwintert.

Home